Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / Info / Info Kategorija
Poziv za prijem volontera


Opština Srbobran i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj raspisuju javni poziv za prijem tri volontera.

Poziv za prijem volontera u Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj

Opština Srbobran i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj raspisuju javni poziv za prijem tri volontera. Volontiranje u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj ima za cilj da na sveobuhvatan i stručan način pripremi nove kadrove lokalne samouprave za aktivno učešće u razvoju opštine Srbobran. Volonterima za rad na ovim poslovima sleduje 30 % od minimalne zarade, u skladu sa zakonom o volontiranju. Ovakav princip rada omogućiće mogućnost sticanja neophodnog znanja i iskustva, ostarivanje ličnih finansijskih prihoda kroz realizaciju projekata uz kasniju mogućnost zaposlenja, a sve u cilju što boljeg funkcionisanja lokalne samouprave, otvaranja novih radnih mesta i privlačenja investicija kroz različite izvore finasiranja.

Radna mesta na kojima je otvoren konkurs za volotiranje u trajanju najviše do godinu dana su sledeća:

1.Koordinator za ekonomski razvoj marketing i promocija investicija
Uslovi:
Ekonomski, Fakultet organizacionih nauka, Fakultet tehničkih nauka ili Pravni fakultet.

2.Koordinator za projektne aktivnosti
Uslovi:
Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet tehničkih nauka, Fakultet organizacionih nauka.

3.Koordinator za ruralni razvoj
Uslovi :
Poljoprivredni fakultet, Ekonomski fakultet ili Agroekonmski fakultet

Na konkurs se mogu javiti i studenti fakulteta koji su navedeni kao uslov.
Prednost je poznavanje engleskog ili nekog drugog stranog jezika.

Kokurs je otvoren do 18.07.2016. godine a potrebno je dostaviti sledeće podatke u pisarnicu Opštinske uprave:

- Overenu fotokopiju diplome ili potvrdu o završetku studija
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uverenje o državljanstvu

Prijavu možete izvršiti i na telefon: 064/8894446
ili lično u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj opštine Srbobran

Usluge koje KLER (Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj) pruža svojim korisnicima :

- planiranje lokalnog ekonomskog razvoja
- priprema i nadzor u projektima od značaja za lokalnu samoupravu
- savetovanje predsednika opštine, Skupštine opštine, Opštinskog veća.

institucionalno povezuje i komunicira, izgrađuje i unapređuje odnose sa:

- republičkim i pokrajinskim institucijama
- drugim lokalnim samoupravama
- regionalnim razvojnim agencijama
- sa stranim institucijama i donatorima 

Postavio: Srbobran.net dana 2016.06.21   |  Ocena:  

 

 

Glasaj
     


Učitava se...
 Prijavi se
Pretraga

KURSNA LISTA

stampaj | Powered by Koobi:CMS 7.31 © dream4® | Redakcija | Design and Development Edit by: 2N - N.Nenadov | Pratite nas na društvenim mrežama